Follow us:
Thêm giỏ hàng thành công.
Xu hướng tìm kiếm: Lều, Bàn, Ghế, Bình giữ nhiệt, Bếp gas, Đèn pin, Cà phê...hoặc gõ tên thương hiệu bạn đang tìm kiếm
Hotline 24/7

0935100999

Ngôn ngữ: vi en
Mua sắm trực tiếp: 0
BÌNH GIỮ NHIỆT
Sắp xếp
Tồn kho
Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley ALL DAY SLIM BOTTLE Bình giữ nhiệt Stanley ALL DAY SLIM BOTTLE

Bình giữ nhiệt Stanley ALL DAY SLIM BOTTLE

850.000 - 950.000đ

Bình giữ nhiệt Stanley ALL DAY SLIM BOTTLE

Trọng lượng: 294g

Kích thước: 26,6cm + nắp 2,1cm x 7,3cm

Thời gian giữ nhiệt:

850.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình giữ nhiệt Stanley ADVENTURE TO-GO BOTTLE Bình giữ nhiệt Stanley ADVENTURE TO-GO BOTTLE

Bình giữ nhiệt Stanley ADVENTURE TO-GO BOTTLE

850.000 VNĐ

Bình giữ nhiệt Stanley ADVENTURE TO-GO BOTTLE

Trọng lượng: 430g

Kích thước: 24,2 x 7,4 x 6,1 (chiều cao nắp) cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 25h, giữ lạnh 27h, giữ đá lên đến 5 ngày

850.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình nước Stanley THE LEGENDARY CLASSIC CANTEEN 1.1QT 1lit Bình nước Stanley THE LEGENDARY CLASSIC CANTEEN 1.1QT 1lit

Bình nước Stanley THE LEGENDARY CLASSIC CANTEEN 1.1QT 1lit

1.150.000 VNĐ

Bình nước Stanley THE LEGENDARY CLASSIC CANTEEN 1.1QT 1lit

Trọng lượng: ‎374 g

Kích thước: 13 x 7.5 x 21.2 cm

Thời gian giữ nhiệt:

1.150.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình giữ nhiệt Stanley Classic EASY-POUR GROWLER 1.9lit 64oz Bình giữ nhiệt Stanley Classic EASY-POUR GROWLER 1.9lit 64oz

Bình giữ nhiệt Stanley Classic EASY-POUR GROWLER 1.9lit 64oz

1.590.000 VNĐ

Mới

Bình giữ nhiệt Stanley Classic EASY-POUR GROWLER 1.9lit 64oz

Trọng lượng: 990g

Kích thước: 164.65 H x 125 W x 293.9 L mm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 18h, giữ lạnh 24h, giữ đá lên đến 4

1.590.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Phụ kiện nắp bình Stanley Adventure Travel Mug 236ml Phụ kiện nắp bình Stanley Adventure Travel Mug 236ml

Phụ kiện nắp bình Stanley Adventure Travel Mug 236ml

282.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Khuyến mãi

Phụ kiện nắp bình Stanley Adventure Travel Mug 236ml

Trọng lượng: 98gram

Kích thước: 7 x 7,5 x 6.5cm

Thời gian giữ nhiệt:

300.000 VNĐ

282.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Titanium Soto Aero Bottle 200 ST-AB20 / 300 ST-TN30 Bình giữ nhiệt Titanium Soto Aero Bottle 200 ST-AB20 / 300 ST-TN30

Bình giữ nhiệt Titanium Soto Aero Bottle 200 ST-AB20 / 300 ST-TN30

1.760.000 - 1.980.000đ

Mới

Bình giữ nhiệt Titanium Soto Aero Bottle 200 ST-AB20 / 300 ST-TN30

Trọng lượng: 170g

Kích thước: 70 x 70 x 180mm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng, lạnh lên đến 6 giờ

1.760.000 VNĐ

1.654.400 VNĐ

Xem chi tiết
10%

Bình nước Titanium KEITH Ti3032 700ml Bình nước Titanium KEITH Ti3032 700ml

Bình nước Titanium KEITH Ti3032 700ml

1.611.000 VNĐ 1.790.000 VNĐ

Mới

Bình nước Titanium KEITH Ti3032 700ml

Trọng lượng: 110 g

Kích thước: 237 × 70 mm

Thời gian giữ nhiệt:

1.790.000 VNĐ

1.611.000 VNĐ

Xem chi tiết
10%

Bình nước Titanium KEITH Ti3031 550ml Bình nước Titanium KEITH Ti3031 550ml

Bình nước Titanium KEITH Ti3031 550ml

1.395.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình nước Titanium KEITH Ti3031 550ml

Trọng lượng: 96 g

Kích thước: 198 × 70 mm

Thời gian giữ nhiệt:

1.550.000 VNĐ

1.395.000 VNĐ

Xem chi tiết
10%

Bình nước Titanium KEITH Ti3030 400ml Bình nước Titanium KEITH Ti3030 400ml

Bình nước Titanium KEITH Ti3030 400ml

1.305.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

Mới

Bình nước Titanium KEITH Ti3030 400ml

Trọng lượng: 79 g

Kích thước: 147 × 70 mm

Thời gian giữ nhiệt:

1.450.000 VNĐ

1.305.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

The Milestones Collection Ly giữ nhiệt Stanley Stacking Beer Pint 16oz 473ml The Milestones Collection Ly giữ nhiệt Stanley Stacking Beer Pint 16oz 473ml

The Milestones Collection Ly giữ nhiệt Stanley Stacking Beer Pint 16oz 473ml

752.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Khuyến mãi

The Milestones Collection Ly giữ nhiệt Stanley Stacking Beer Pint 16oz 473ml

Trọng lượng: 227gram

Kích thước: 3.43L x 3.43W x 5.75H in

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 45h, giữ lạnh 4h, giữ đá lên đến 15h

800.000 VNĐ

752.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

The Milestones Collection Ly giữ nhiệt Stanley Camp Mug 12oz 354ml The Milestones Collection Ly giữ nhiệt Stanley Camp Mug 12oz 354ml

The Milestones Collection Ly giữ nhiệt Stanley Camp Mug 12oz 354ml

752.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Khuyến mãi

The Milestones Collection Ly giữ nhiệt Stanley Camp Mug 12oz 354ml

Trọng lượng: 318gram

Kích thước: 4.7L x 4W x 4.3H in

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 1.5h, giữ lạnh 3h, giữ đá lên đến 15h

800.000 VNĐ

752.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

The Milestones Collection Bình giữ nhiệt Stanley Thermal Bottle 1.1QT 1lit The Milestones Collection Bình giữ nhiệt Stanley Thermal Bottle 1.1QT 1lit

The Milestones Collection Bình giữ nhiệt Stanley Thermal Bottle 1.1QT 1lit

1.457.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ

Khuyến mãi

The Milestones Collection Bình giữ nhiệt Stanley Thermal Bottle 1.1QT 1lit

Trọng lượng: 772gram

Kích thước: 4.8L x 3.9W x 12.8H in

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 35h, giữ lạnh 37h, giữ đá lên đến 5 ngày

1.550.000 VNĐ

1.457.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Classic Flask 8oz 236ml - 1940 Topaz Gloss The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Classic Flask 8oz 236ml - 1940 Topaz Gloss

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Classic Flask 8oz 236ml - 1940 Topaz Gloss

827.200 VNĐ 880.000 VNĐ

Mới

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Classic Flask 8oz 236ml - 1940 Topaz Gloss

Trọng lượng: 181gram

Kích thước: 3L x 1.6W x 7.6H in

Thời gian giữ nhiệt:

880.000 VNĐ

827.200 VNĐ

Xem chi tiết
6%

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Party Flask 5oz 148ml The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Party Flask 5oz 148ml

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Party Flask 5oz 148ml

648.600 VNĐ 690.000 VNĐ

Khuyến mãi

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Party Flask 5oz 148ml

Trọng lượng: 147 gram

Kích thước: 1.5

Thời gian giữ nhiệt:

690.000 VNĐ

648.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình Giữ Nhiệt Stanley The Varsity Iceflow Tumbler 887ML (30OZ) Bình Giữ Nhiệt Stanley The Varsity Iceflow Tumbler 887ML (30OZ)

Bình Giữ Nhiệt Stanley The Varsity Iceflow Tumbler 887ML (30OZ)

930.600 VNĐ 990.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình Giữ Nhiệt Stanley The Varsity Iceflow Tumbler 887ML (30OZ)

Trọng lượng: 580gram

Kích thước: 8.9 x 10.4 x 25cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ lạnh 12h, Giữ đá lên đến 48h

990.000 VNĐ

930.600 VNĐ

Xem chi tiết
10%

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler có tay cầm Ly cốc giữ nhiệt Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler có tay cầm

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler có tay cầm

1.150.000 - 1.300.000đ

Mới

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler có tay cầm

Trọng lượng: 500g

Kích thước: 8,8cm L x 13,7cm W x 27,4cm H

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 7h, giữ lạnh 11h, giữ đá lên đến 48h

1.450.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Adventure Quencher 34oz (1 Lít) Ly cốc giữ nhiệt Stanley Adventure Quencher 34oz (1 Lít)

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Adventure Quencher 34oz (1 Lít)

921.200 VNĐ 980.000 VNĐ

Khuyến mãi

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Adventure Quencher 34oz (1 Lít)

Trọng lượng: 700 gram

Kích thước: 3,7 x 10,9 inch

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 5.5h, giữ lạnh 9h, giữ đá lên đến 40h

980.000 VNĐ

921.200 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Cốc giữ nhiệt Stanley Classic Legendary Camp Mug 354ml (12oz) Cốc giữ nhiệt Stanley Classic Legendary Camp Mug 354ml (12oz)

Cốc giữ nhiệt Stanley Classic Legendary Camp Mug 354ml (12oz)

554.600 VNĐ 590.000 VNĐ

Khuyến mãi

Cốc giữ nhiệt Stanley Classic Legendary Camp Mug 354ml (12oz)

Trọng lượng: 300g

Kích thước: 11cm x 10cm x 11cm

Thời gian giữ nhiệt:

590.000 VNĐ

554.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình nước TITANIUM KEITH Ti3035 900ml Bình nước TITANIUM KEITH Ti3035 900ml

Bình nước TITANIUM KEITH Ti3035 900ml

2.068.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình nước TITANIUM KEITH Ti3035 900ml

Trọng lượng: 210 g

Kích thước: 9.4 x 18 cm

Thời gian giữ nhiệt:

2.200.000 VNĐ

2.068.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình nước Titanium Keith Ti3036 1200ml Bình nước Titanium Keith Ti3036 1200ml

Bình nước Titanium Keith Ti3036 1200ml

2.209.000 VNĐ 2.350.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình nước Titanium Keith Ti3036 1200ml

Trọng lượng: 240 g

Kích thước: 9.4 x 21.7 cm

Thời gian giữ nhiệt:

2.350.000 VNĐ

2.209.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Water Bottle 650ml (22oz) Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Water Bottle 650ml (22oz)

Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Water Bottle 650ml (22oz)

930.600 VNĐ 990.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Water Bottle 650ml (22oz)

Trọng lượng: 480 g

Kích thước: 8.1 x 8.1 x 24 cm

Thời gian giữ nhiệt:

990.000 VNĐ

930.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Water Bottle 500ml (17oz) Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Water Bottle 500ml (17oz)

Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Water Bottle 500ml (17oz)

799.000 VNĐ 850.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley Flip Straw Water Bottle 500ml (17oz)

Trọng lượng: 420 g

Kích thước: 8.1 x 8.1 x 20.5 cm

Thời gian giữ nhiệt:

850.000 VNĐ

799.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Jug 1180ml (40OZ) Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Jug 1180ml (40OZ)

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Jug 1180ml (40OZ)

1.175.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Jug 1180ml (40OZ)

Trọng lượng: 850g

Kích thước: 14 x 13.5 x 21.8 cm

Thời gian giữ nhiệt:

1.250.000 VNĐ

1.175.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bộ Bình, Ly Stanley Stainless Steel Shots + Flask Gift Set Bộ Bình, Ly Stanley Stainless Steel Shots + Flask Gift Set

Bộ Bình, Ly Stanley Stainless Steel Shots + Flask Gift Set

1.081.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bộ Bình, Ly Stanley Stainless Steel Shots + Flask Gift Set

Trọng lượng: 410g

Kích thước: 15x11x8 cm

Thời gian giữ nhiệt:

1.150.000 VNĐ

1.081.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình giữ nhiệt đa năng Wacaco Nanovessel Bình giữ nhiệt đa năng Wacaco Nanovessel Tạm hết hàng

Bình giữ nhiệt đa năng Wacaco Nanovessel

680.000 VNĐ

Bình giữ nhiệt đa năng Wacaco Nanovessel

Trọng lượng: 190gr

Kích thước: 146x62x62 mm

Thời gian giữ nhiệt:

680.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Ly giữ nhiệt Wacaco Octaroma Ly giữ nhiệt Wacaco Octaroma

Ly giữ nhiệt Wacaco Octaroma

550.000 - 680.000đ

Khuyến mãi

Ly giữ nhiệt Wacaco Octaroma

Trọng lượng: 235gram

Kích thước: 81x81x150mm

Thời gian giữ nhiệt:

550.000 VNĐ

517.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Tumbler 887ml (30OZ) Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Tumbler 887ml (30OZ)

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Tumbler 887ml (30OZ)

930.600 VNĐ 990.000 VNĐ

Mới

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Tumbler 887ml (30OZ)

Trọng lượng: 580gram

Kích thước: 8.9 x 10.4 x 25cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ lạnh 12h. Giữ đá lên đến 48h

990.000 VNĐ

930.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Phích giữ nhiệt Stanley Classic Legendary Bottle Phích giữ nhiệt Stanley Classic Legendary Bottle

Phích giữ nhiệt Stanley Classic Legendary Bottle

1.050.000 - 1.400.000

Khuyến mãi

Phích giữ nhiệt Stanley Classic Legendary Bottle

Trọng lượng: 500 gram

Kích thước: 14x10x36 cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 24h, giữ lạnh 24h, giữ đá lên đến 5 ngày

1.050.000 VNĐ

987.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley Adventure Travel Mug 236ml Bình giữ nhiệt Stanley Adventure Travel Mug 236ml

Bình giữ nhiệt Stanley Adventure Travel Mug 236ml

592.200 VNĐ 630.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley Adventure Travel Mug 236ml

Trọng lượng: 300 gram

Kích thước: 15.2 x 12.7 x 10.1 cm

Thời gian giữ nhiệt: Nóng 3h, Lạnh 4h, Đá 16h

630.000 VNĐ

592.200 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Ly Cốc Giữ Nhiệt Stanley Adventure Stacking Beer Pint 473ml Ly Cốc Giữ Nhiệt Stanley Adventure Stacking Beer Pint 473ml

Ly Cốc Giữ Nhiệt Stanley Adventure Stacking Beer Pint 473ml

554.600 VNĐ 590.000 VNĐ

Khuyến mãi

Ly Cốc Giữ Nhiệt Stanley Adventure Stacking Beer Pint 473ml

Trọng lượng: 336 gram

Kích thước:

Thời gian giữ nhiệt: Lạnh 4h, Đá 15h

590.000 VNĐ

554.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley Go Series Vacuum Bottle 500ml (16.9oz) Bình giữ nhiệt Stanley Go Series Vacuum Bottle 500ml (16.9oz)

Bình giữ nhiệt Stanley Go Series Vacuum Bottle 500ml (16.9oz)

752.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley Go Series Vacuum Bottle 500ml (16.9oz)

Trọng lượng: 331 gram

Kích thước: 7.6 x 7.6 x 20.1 cm

Thời gian giữ nhiệt: Nóng 6h, lạnh 8h, đá 35h

800.000 VNĐ

752.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Adventure Quencher 680ml (23oz) Ly cốc giữ nhiệt Stanley Adventure Quencher 680ml (23oz)

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Adventure Quencher 680ml (23oz)

742.600 VNĐ 790.000 VNĐ

Khuyến mãi

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Adventure Quencher 680ml (23oz)

Trọng lượng: 473 gr

Kích thước: 3.6L x 3.6W x 8.6H in

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 5h, giữ lạnh 6h, giữ đá lên đến 40h

790.000 VNĐ

742.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Hip Flask 8oz 236ml The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Hip Flask 8oz 236ml

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Hip Flask 8oz 236ml

1.175.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ

Khuyến mãi

The Milestones Collection Bình đựng rượu Stanley Hip Flask 8oz 236ml

Trọng lượng: 272gram

Kích thước: 3.62L x 1.4W x 5.04H in

Thời gian giữ nhiệt:

1.250.000 VNĐ

1.175.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley Iceflow Flip Straw Jug 1900ML (64OZ) Bình giữ nhiệt Stanley Iceflow Flip Straw Jug 1900ML (64OZ)

Bình giữ nhiệt Stanley Iceflow Flip Straw Jug 1900ML (64OZ)

1.494.600 VNĐ 1.590.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley Iceflow Flip Straw Jug 1900ML (64OZ)

Trọng lượng: 1020g

Kích thước: 14 x 14.7 x 24.6 cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ lạnh 20h, Giữ đá lên đến 4 ngày

1.590.000 VNĐ

1.494.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Classic Chill Beer Pint 502ml (17oz) Ly cốc giữ nhiệt Stanley Classic Chill Beer Pint 502ml (17oz)

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Classic Chill Beer Pint 502ml (17oz)

648.600 VNĐ 690.000 VNĐ

Khuyến mãi

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Classic Chill Beer Pint 502ml (17oz)

Trọng lượng: 350 gram

Kích thước: Miệng bình 9.8 cm x đáy 6.8 cm x cao 17 cm

Thời gian giữ nhiệt:

690.000 VNĐ

648.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley Go Vacuum Bottle 473ml (16oz) Bình giữ nhiệt Stanley Go Vacuum Bottle 473ml (16oz)

Bình giữ nhiệt Stanley Go Vacuum Bottle 473ml (16oz)

799.000 VNĐ 850.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley Go Vacuum Bottle 473ml (16oz)

Trọng lượng: 320 gram

Kích thước: 6,2 x 6,2 x 25.5 cm

Thời gian giữ nhiệt: Nóng 7h và Đá 45h

850.000 VNĐ

799.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình Giữ Nhiệt Stanley Hot Drink Personal 503ml - 17oz (Stainless Steel) Bình Giữ Nhiệt Stanley Hot Drink Personal 503ml - 17oz (Stainless Steel)

Bình Giữ Nhiệt Stanley Hot Drink Personal 503ml - 17oz (Stainless Steel)

705.000 VNĐ 750.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình Giữ Nhiệt Stanley Hot Drink Personal 503ml - 17oz (Stainless Steel)

Trọng lượng: 400g

Kích thước: 7.4 cm x 7.4 cm x 24.8 cm

Thời gian giữ nhiệt: 12 đến 15 giờ kể cả nóng hay lạnh, và giữ đá trong 60 giờ.

750.000 VNĐ

705.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Iceflow 887ml (30oz) Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Iceflow 887ml (30oz)

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Iceflow 887ml (30oz)

84.600 VNĐ 90.000 VNĐ

Khuyến mãi

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Iceflow 887ml (30oz)

Trọng lượng: 10gram

Kích thước: chiều dài 20cm

Thời gian giữ nhiệt:

90.000 VNĐ

84.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Quencher (473ml 15oz /680ml 23oz) Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Quencher (473ml 15oz /680ml 23oz)

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Quencher (473ml 15oz /680ml 23oz)

84.600 VNĐ 90.000 VNĐ

Khuyến mãi

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Quencher (473ml 15oz /680ml 23oz)

Trọng lượng: 10g

Kích thước: chiều dài 21.6cm

Thời gian giữ nhiệt:

90.000 VNĐ

84.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler 30oz 40oz Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler 30oz 40oz

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler 30oz 40oz

84.600 VNĐ 90.000 VNĐ

Khuyến mãi

Phụ kiện ống hút cho ly cốc Stanley Quencher H2.0 Flowstate Tumbler 30oz 40oz

Trọng lượng: 10g

Kích thước: chiều dài 30,5 cm

Thời gian giữ nhiệt:

90.000 VNĐ

84.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Phụ kiện nắp ren Bình giữ nhiệt Stanley Classic 473ml 750ml 1lit 1.4lit 1.9lit Phụ kiện nắp ren Bình giữ nhiệt Stanley Classic 473ml 750ml 1lit 1.4lit 1.9lit

Phụ kiện nắp ren Bình giữ nhiệt Stanley Classic 473ml 750ml 1lit 1.4lit 1.9lit

141.000 VNĐ 150.000 VNĐ

Khuyến mãi

Phụ kiện nắp ren Bình giữ nhiệt Stanley Classic 473ml 750ml 1lit 1.4lit 1.9lit

Trọng lượng: 32g

Kích thước: 5,7 x 4,9 x 6,35 cm

Thời gian giữ nhiệt:

150.000 VNĐ

141.000 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Phụ kiện ron cho thùng giữ nhiệt Stanley Adventure Cooler 16QT Gasket Phụ kiện ron cho thùng giữ nhiệt Stanley Adventure Cooler 16QT Gasket

Phụ kiện ron cho thùng giữ nhiệt Stanley Adventure Cooler 16QT Gasket

235.000 VNĐ 250.000 VNĐ

Khuyến mãi

Phụ kiện ron cho thùng giữ nhiệt Stanley Adventure Cooler 16QT Gasket

Trọng lượng: 20g

Kích thước:

Thời gian giữ nhiệt:

250.000 VNĐ

235.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình giữ nhiệt Stanley The Legendary Classic Personal 473ml Bình giữ nhiệt Stanley The Legendary Classic Personal 473ml Tạm hết hàng

Bình giữ nhiệt Stanley The Legendary Classic Personal 473ml

780.200 VNĐ 830.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley The Legendary Classic Personal 473ml

Trọng lượng: 550 gram

Kích thước: 10x15x10 cm

Thời gian giữ nhiệt: Từ 12 đến 15 giờ kể cả nóng hay lạnh, và giữ đá trong 60 giờ.

830.000 VNĐ

780.200 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley The Legendary Classic Personal 750ml Bình giữ nhiệt Stanley The Legendary Classic Personal 750ml

Bình giữ nhiệt Stanley The Legendary Classic Personal 750ml

893.000 VNĐ 950.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley The Legendary Classic Personal 750ml

Trọng lượng: 635g

Kích thước: 86 x 86 x 299 mm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 28h, giữ lạnh 30h, giữ đá lên đến 5 ngày

950.000 VNĐ

893.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình giữ nhiệt Stanley The Aerolight Transit Bottle 473ml (16oz) Bình giữ nhiệt Stanley The Aerolight Transit Bottle 473ml (16oz) Tạm hết hàng

Bình giữ nhiệt Stanley The Aerolight Transit Bottle 473ml (16oz)

890.000 VNĐ

Bình giữ nhiệt Stanley The Aerolight Transit Bottle 473ml (16oz)

Trọng lượng: 300g

Kích thước: 20cm x 7cm x 7cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 6h, giữ lạnh 8h, giữ đá lên đến 30h

890.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình giữ nhiệt Stanley Classic Series Flowsteady Big Bear Bottle 500ml (17oz) Bình giữ nhiệt Stanley Classic Series Flowsteady Big Bear Bottle 500ml (17oz) Tạm hết hàng

Bình giữ nhiệt Stanley Classic Series Flowsteady Big Bear Bottle 500ml (17oz)

1.212.600 VNĐ 1.290.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley Classic Series Flowsteady Big Bear Bottle 500ml (17oz)

Trọng lượng: 500g

Kích thước: 8cm x 7cm x 22cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 5h, Giữ lạnh 12h, Giữ đá 40h

1.290.000 VNĐ

1.212.600 VNĐ

Xem chi tiết
6%

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Tumbler 591ml (20OZ) Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Tumbler 591ml (20OZ)

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Tumbler 591ml (20OZ)

799.000 VNĐ 850.000 VNĐ

Khuyến mãi

Bình giữ nhiệt Stanley The Iceflow Flip Straw Tumbler 591ml (20OZ)

Trọng lượng: 490 gram

Kích thước: 8.9 x 10.4 x 19.8 cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ lạnh 7h. Giữ đá lên đến 35h.

850.000 VNĐ

799.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình dựng rượu Stanley Master Unbreakable Hip Vacuum Flask 8oz (236ml) Bình dựng rượu Stanley Master Unbreakable Hip Vacuum Flask 8oz (236ml)

Bình dựng rượu Stanley Master Unbreakable Hip Vacuum Flask 8oz (236ml)

1.350.000 VNĐ

Bình dựng rượu Stanley Master Unbreakable Hip Vacuum Flask 8oz (236ml)

Trọng lượng: 255 gram

Kích thước: 13x10x4 cm

Thời gian giữ nhiệt:

1.350.000 VNĐ

Xem chi tiết

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Go Tumbler 500ml (16.9oz) Ly cốc giữ nhiệt Stanley Go Tumbler 500ml (16.9oz) Tạm hết hàng

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Go Tumbler 500ml (16.9oz)

752.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Khuyến mãi

Ly cốc giữ nhiệt Stanley Go Tumbler 500ml (16.9oz)

Trọng lượng: 267 gram

Kích thước: 8.6 x 8.6 x 16 cm

Thời gian giữ nhiệt: Giữ nóng 4h, giữ lạnh 7h, giữ đá lên đến 30h

800.000 VNĐ

752.000 VNĐ

Xem chi tiết

Bình Stanley Canteen Adventure 1l

Bình Stanley Canteen Adventure 1l

1.150.000 VNĐ

Bình Stanley Canteen Adventure 1l

Trọng lượng: 770 gram

Kích thước: 4,72L x 4,92W x 2,76H in

Thời gian giữ nhiệt:

1.150.000 VNĐ

Xem chi tiết
Thương hiệu nổi bật
Lên đầu trang
ico-collapse
Đã xem gần đây
lst-without-products
Không có sản phẩm để hiển thị
ic-expand

Thế giới đồ cắm trại, đồ cắm trại, đồ dã ngoại

Thế giới đồ cắm trại quận 2, đồ cắm trại quận 2, đồ dã ngoại quận 2

Thế giới đồ cắm trại hcm, đồ cắm trại hcm, đồ dã ngoại hcm